Utbildningar

Magnus Melin Trafikservice AB är godkänt hos Transportstyrelsen för att bedriva Grundutbildning och Fortbildning av Vägtransportledare enligt föreskrift TSFS 2004:1169.

Grundutbildningen genomförs under 30 timmar och består av både teoretiska och praktiska moment enligt nedanstående.

– Roller och ansvarsfördelning

– Lagar, förordningar och föreskrifter

– Myndighetsutövning och yrkesetik

– Anvisningar för trafik

– Planering och genomförande av eskort

– Fordons- och materialkunskap

Utbildningen avslutas med skriftligt prov och praktisk examinering.

Krav på den som vill bli Vägtransportledare är körkort med behörighet C och laglydnad. Vi rekommenderar att den som vill gå utbildningen och är osäker på om den klarar prövningen ansöker om förhandsbesked hos Polisen.

Fortbildningen består av 16 timmar där kunskap och färdigheter hos deltagaren tas tillvara och delas med övriga deltagare. Vid behov skall även de praktiska momenten repetera

För aktuella kursdatum, vänligen kolla under fliken: Våra priser.